Op dinsdag 4 november 2014 organiseerde het VVVF Branchebureau een bijeenkomst over Nanotechnologie voor coatings. De bijeenkomst bood verffabrikanten, lijmfabrikanten, grondstofleveranciers en betrokken stakeholders de kans om kennis uit te wisselen en meer inzicht te krijgen over de kansen van nanotechnologie en risicobeheersing van het werken met nanodeeltjes.

Tijdens de bijeenkomst werd nanotechnologie bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Thomas Allart van Nanocoat International sprak aan de hand van een aantal voorbeeldcases uit zijn eigen bedrijf. Monique Groenewold (RIVM) gaf uitleg over de ontwikkelingen in wet-en regelgeving op nationaal en europees niveau waarmee bedrijven rekening moeten houden. Catarina Esteves (TU Eindhoven) gaf een beeld van de technologische mogelijkheden met nanotechnologie voor coatings. Fenneke Linker (DSM) ging in op het veilig werken met synthetische nanodeeltjes. Daarbij gaf ze aan welke voorzorgsmaatregelen de bedrijven kunnen nemen om gezondheidsrisico’s te beperken. Aan het einde hadden de deelnemers de gelegenheid hun ideeën voor te leggen of vragen te stellen aan de sprekers. Het was een boeiende middag. Concluderend kunnen we aangeven dat er al allerlei ontwikkelingen gaande zijn, maar dat veiligheids- en gezondheidsaspecten voorop staan.

 

http://www.veiligmetverf.nl/nieuwsbrief/editie-04-2